logo

Novinky a aktuality28. 10.
2021

Ve dnech 4.-6.listopadu se koná na výstavišti v Olomouci největší stavební veletrh na Moravě. Najdete nás v hlavní výstavní hale, ale současně zde naleznete spousty dalších vystavovatelů, bohatý doprovodný program, přehlídku architektury a dřevostaveb.
14. 3.
2021

od 1.4.2021 dojde k navýšení cen výrobků VIESSMANN, které jsou velmi důležitou součástí naší společnosti. Proto neváhejte s plánovanými výměnami plynových kondenzačních kotlů a instalací tepelných čerpadel. Ještě stále můžeme tyto zarezervovat za ceny roku 2020.
14. 3.
2021

Na základě současných vládních omezení a přísných hygienických opatření se bohužel odkládá již 31.ročník veletrhu STAVEBNICTVÍ - THERM ve Zlínské sportovní hale aktuálně až na rok 2022 s termínem 24.-26.3.2022.
 
4. 11.
2019

Ve dnech od 7. do 9. listopadu nás můžete navštívit na stavebním veletrhu STAVOTECH v Olomouci. Najdete zde nejnovější informace z oblasti stavebnicví a technických instalací, semináře na rozličné téma ale i soutěž pro návštěvníky o hodnotné ceny. Na našem stánku vám představíme několik novinek systému podlahového vytápění, tepelných čerpadel, fotovoltaiky, ale i k dalším systémům, které naše společnost dodává a instaluje. Najdete nás v moderním pavilonu Výstaviště Flora. Těšíme se na vaši návštěvu!
 
28. 10.
2021


Dne 12.10.2021 odstartoval příjem žádostí na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3.třídy a lokálních topidel využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.
Dotaci lze využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy.
Výše dotace je 100 tis.Kč pro výměnu zdroje na vytápění s ohřevem TV, 80 tis.Kč pak dotace pouze pro výměnu zdroje na vytápění, bez ohřevu TV.
Tato výzva je realizovaná přes program "NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM"

Současně byla vyhlášena výzva na kotlíkové dotace 2021+, která je rovněž určena pro výměnu neekologického zdroje 1. a 2. emisní třídy v rodinných a bytových domech. Výzva je vyhlášena krajským úřadem a předžádosti byly spuštěny dne 11.10.2021 a je určena pro "důchodce" a "nízkopříjmové" skupiny.
Výše dotace je na tepelné čerpadlo a kotel na biomasu až 130 tis.Kč, na plynový kondenzační kotel až 100 tis.Kč.

Celý administrativní úkon s vyřízením dotací je jednoduchý a v případě zájmu Vám s ním rádi pomůžeme, stejně jako při výměně vašeho neekologického zdroje.

Kontaktujte nás pro návrh vašeho nového systému vytápění s finanční podporou státu.


14. 3.
2021


Dotace Nová Zelená Úsporám

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace až 150 000 Kč na:

solární termické a fotovoltaické systémy,
systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
využití tepla z odpadních vod,
výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
výměnu lokálních topidel (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Výše dotace
Jednorázová fixní částka:

35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla,
až 35 000 Kč na využití tepla z odpadních vod,
Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

Kdo může o dotaci žádat
Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Jak požádat o dotaci
Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
Základní podmínky Programu
Dotaci je možné získat na zdroje tepla splňující požadavky na ekodesign.
Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti.
Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 1. ledna 2018. max.
Detailní informace naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele.


17. 6.
2019


Byla vyhlášena III. vlna kotlíkových dotací i ve Zlínském kraji s názvem projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností.“ Podávat žádosti je možné již od října 2019 elektronicky s následným doručením včetně příloh v listinné formě. Vyřízení dotací řešíme v úzké kooperaci s partnerem, který jejich vyplacení garantuje. Více informací Vám rádi poskytneme osobně, nebo je najdete na "dotace-kotle"


11. 6.
2018


V článku jsme vám připravili náhled na reálnou úsporu nákladů na vytápění při změně zdroje vytápění. Zdrojem informací je rodinný dům ve Zlíně s tepelnou ztrátou 6 kW a topnou plochou 130 m2 kolaudovaný v roce 2012. V rodinném domě je tarif Přímotop a prováděno měsíční měření spotřeby. Tato studie nemá za účel ukázat přesnou spotřebu a cenu za vytápění v rodinném domě**, ale pouze poukázat na % úsporu za vytápění při výměně zdroje vytápění, resp.přechodu z elektrokotle na tepelné čerpadlo.

V období od července 2012 do prosince 2016 byl dům s podlahovým topením, kde zdrojem byl elektrokotel s výkonem 6 kW, vytápěný od října do května na stálou vnitřní teplotu 23°C, tedy bez jakýchkoli útlumů teploty v noci nebo v průběhu dne. Každý měsíc byl zapsaný stav elektroměru jak ve vysokém, tak v nízkém tarifu, tak i odpočtový elektroměr pro elektrokotel.  Z uvedené tabulky můžeme konstatovat, že spotřeba energie v kWh na vytápění byla cca poloviční z celkové spotřeby domu. V domě bydlí čtyři osoby s běžnými elektrickými spotřebiči, jako jsou pračka, myčka, sporák, tv, svícení a další. Ohřev TUV je elektrickým bojlerem 160 l a není počítaný do spotřeby za vytápění, pouze do celkové spotřeby domu.

V období od ledna 2017 do konce června 2018 se změnil zdroj vytápění. Jako hlavní zdroj topení bylo zvolené tepelné čerpadlo systému vzduch/voda s výkonem 8 kW. Změna si vyžádala investici cca 80 tis.Kč. Řízení vnitřní teploty je pomocí ekvitermního čidla a bylo doladěno s nastavením na 24°C vnitřní teploty a to stejně jak s elektrokotlem od října do května. V tu chvíli se snížila jak celková spotřeba domu, současně se snížila i spotřeba za vytápění více jak o 50%. V letních měsících je topná voda v podlahovce udržovaná na stálé teplotě chlazením za použití tepelného čerpadla tak, aby se vnitřní teplota v domě pohybovala od 24 do 25°C.

Závěrem je pak možné říci, že se jednoznačně prokázala úspora na vytápění při změně zdroje z elektrokotle na tepelné čerpadlo o více než polovinu. Snížila se celková spotřeba energie na provoz domu za cenu vyššího komfortu s bonusem letního provozu na chlazení objektu. Návratnost investice se tak dá očekávat nejdříve za 10 let, změna však pomohla k udržení příjemného mikroklima v domě ve stále se zvyšujících teplotách v letních měsících. 

**přesnou měsíční spotřebu v nízkém i vysokém tarifu, územní teploty a aktuální ceny v daném období vám na přání doložíme tabulkou. Další článek v tuhle chvíli připravujeme…